Menu Sluiten

Regeling dienstverlening aan huis

Als je als gastouder niet meer dan drie dagen per week bij een gezin aan huis werkt en geen zzp’er of directe familie bent, dan valt dit onder de Regeling dienstverlening aan huis.

Met de Regeling dienstverlening aan huis kan iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen worden door een particuliere opdrachtgever. Het gaat dan om werk in en om het huis van de opdrachtgever. Doordat er geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden, is de hulp relatief goedkoop en makkelijk voor de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft nergens op te geven dat iemand voor hem werkt.

Volgens de Regeling dienstverlening aan huis heb je recht op:

  • Loon. Dit moet je vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon. Wat het minimumloon voor jou is, kun je hier vinden (kijk onder “Uurloon bij 36 uur per week”): https://www.loonwijzer.nl/home/salaris/minimumloon-check;
  • Een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;
  • Doorbetaalde vakantie, 4 keer het aantal werkuren per week;
  • Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van je afgesproken loon, maar in ieder geval het wettelijk minumumloon;
  • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg;
  • Een veilige en gezonde werkomgeving. Je hebt namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

Het is altijd verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen om misverstanden te voorkomen. Mare heeft een standaard contract dat je hiervoor kunt gebruiken.

Let op: Zzp’ers vallen niet onder de Regeling dienstverlening aan huis. Als zzp’er maak je zelf afspraken met ouders over je tarief, vakanties, ziekte etc.

GOB Mare zeebeestje vis

Geen ontslagvergunning nodig

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de particuliere opdrachtgever (de ouder) de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Je kunt dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. Je particuliere werkgever moet wel de afgesproken opzegtermijn (minstens 1 maand) in acht nemen en een geldige reden voor het ontslag hebben. Ben je ziek, dan mag de werkgever je niet meteen ontslaan. De ouder mag pas na twee jaar ziekte de overeenkomst opzeggen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag van je overeenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als je in je proeftijd wordt ontslagen. De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:

  1. Je krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf je eerste werkdag;
  2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
    Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.


Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen en om die reden bent ontslagen. Als je je bijvoorbeeld schuldig hebt gemaakt aan diefstal of verduistering, dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Ook heb je geen recht op transitievergoeding als je zelf ontslag neemt, of als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.
Meer informatie over de transitievergoeding vind je hier.

Gob mare zeebeestjes plantje

Loonbelasting

De particuliere werkgever draagt geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. Je moet zelf belastingaangifte doen en inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen. Je bent niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Je hebt dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kun je je vrijwillig verzekeren bij het UWV. Bij zwangerschap kun je aanspraak maken op een ZEZ-uitkering van het UWV.

Meer informatie over de Regeling dienstverlening aan huis vind je op de website van de Rijksoverheid.