Menu Sluiten

Regeling Dienstverlening aan Huis

Een gastouder kan werken vanuit zijn of haar eigen woning of in de woning van het vraaggezin. In het laatste geval spreken we ook wel van een nanny. Een nanny heeft veel voordelen, maar het brengt ook bepaalde wet- en regelgeving met zich mee. Het is dus belangrijk dat zowel de nanny als het vraaggezin goed van alles op de hoogte zijn.

Waarom de Regeling Dienstverlening aan Huis?

Zolang een nanny geen ZZP-er is, er geen sprake is van familieopvang en zij niet meer dan drie dagen (van maximaal 12 uur per dag) per week werkt, valt een nanny onder de zogenaamde Regeling Dienstverlening aan Huis. Dit is een regeling die de overheid bedacht heeft voor iedereen die iemand in of om zijn huis laat werken. De Regeling Dienstverlening aan Huis zorgt ervoor dat je iemand in dienst kan nemen zonder een hele hoop administratieve rompslomp. Maar het vraaggezin is wel degelijk de werkgever en jij als nanny bent de werknemer met de rechten en plichten die daarbij komen kijken. Uiteraard zorgt Mare voor een duidelijk contract waarin alles terug te vinden is. Deze wordt door de ouder en de nanny ondertekend. 

Let op: Opvang van ZZP gastouder en opvang binnen familie valt niet onder de Regeling dienstverlening aan huis. Je maakt dan zelf afspraken met de ouders over je tarief, vakanties, ziekte etc. Uiteraard helpen we je hier graag bij!

Loon

Je ontvangt als nanny loon per uur ongeacht het aantal kinderen wat je opvangt. Dus of je nu één kindje opvangt of vier kinderen, je verdient steeds hetzelfde uurloon. We noemen dit ook wel een gezinstarief. Het gezinstarief kom je samen met de ouders overeen maar moet minimaal het minimumloon zijn. Dit minimumloon wordt door de overheid bepaald en wordt elk half jaar verhoogd. De ouder (en dus werkgever) dient hier in mee te gaan. Het actuele minimumloon is te vinden op de website van de overheid. Kijk hierbij naar het loon per uur op basis van een 36-urige werkweek. Uiteraard houden wij alle ouders en nanny’s via onze nieuwsbrief ook op de hoogte van de nieuwe minimumlonen. Een nanny heeft ook recht op 8% vakantiegeld, maar dit wordt niet één keer per jaar uitgekeerd. Haar vakantiegeld wordt in het uurtarief verwerkt. Je dient daarom nog 8% bij het bedrag van het minimumloon op te tellen.

Verlof

Als nanny heb je recht op doorbetaalde vakantie (Wet arbeid en zorg). Je mag per jaar vier keer het aantal werkuren per week opnemen. Je mag deze uren in principe zelf uitkiezen en uiteraard overleg je dit zo vroeg mogelijk van te voren met de ouders. Wil je meer vakantie opnemen dan het aantal uur waar je recht op hebt, dan is dat onbetaald verlof. Maar wensen de ouders dat jij bepaalde weken vrij neemt (omdat de ouders bijvoorbeeld al weten dat ze zelf met het gezin op vakantie zijn), dan mag dat. Echter moet dit dan wel voor de start van de opvang en daarna voor elk nieuw kalenderjaar schriftelijk worden vastgelegd.

Ziekte

Als nanny heb je recht op zes weken doorbetaling als je ziek bent. Dit moet minimaal 70% van het loon zijn, maar mag daarmee zeker niet onder het minimumloon komen. De ouders kunnen eventueel afspreken 1 of 2 wachtdagen in acht te nemen. Dan begint de doorbetaling pas na de wachtdagen. Als je ziek bent kunnen de ouders niet zomaar de arbeidsovereenkomst ontbinden. Dat mag pas twee jaar nadat je ziek bent geworden. Dit heeft ook invloed op de transitievergoeding.

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Ben je zwanger als nanny? Dan heb je recht op een uitkering voor minimaal 16 weken. Dit heet een ZEZ-uitkering (zwanger en zelfstandige). Ze kan dit zelf aanvragen bij het UWV. Je hebt recht op ouderschapsverlof. Tot je kindje 8 jaar is mag je 26 keer het aantal werkuren per week opnemen. Deze 26 weken ouderschapsverlof mag je achter elkaar opnemen of gespreid (bijvoorbeeld een dag of dagdeel per week). Van deze 26 weken mag je 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Deze 9 weken moeten in het eerste jaar na de geboorte worden opgenomen en worden uitbetaald door het UWV. Je ontvangt dan 70% van het loon.

Transitievergoeding

Als je niet meer nodig bent als nanny, bijvoorbeeld omdat de kinderen groot genoeg zijn geworden of omdat de ouders gaan verhuizen, en ze zeggen de opvang op, dan heb je recht op de wettelijke transitievergoeding. Dat is een soort ontslagvergoeding waarmee je de overgang naar een andere baan kunt maken. Je bouwt vanaf je eerste werkdag een transitievergoeding op. Om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen, worden de verschillende formules gebruikt.  Meer informatie over de transitievergoeding vind je hier.

GOB Mare zeebeestje vis
Gob mare zeebeestjes plantje