Menu Sluiten

Tarieven gastouderopvang

Kind spaart geld uit door gastouderopvang

Wist je dat gastouderopvang gemiddeld 20 tot 30 procent goedkoper is dan andere vormen van kinderopvang? In vergelijking met kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang, kunnen ouders dus aanzienlijk geld besparen door te kiezen voor een gastouder. Gastouders bieden een vertrouwde en huiselijke omgeving waarin kinderen kunnen spelen, leren en groeien. Het uurtarief voor gastouders die in hun eigen huis opvangen, varieert, maar ligt doorgaans tussen de € 7,- en € 7,50 per kind per uur.

Indien je ervoor kiest dat een gastouder bij jou thuis komt werken, heeft de gastouder recht op minimaal het landelijke minimumloon. Wanneer de gastouder echter niet meer dan drie dagen per week oppast, valt dit onder de Regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling biedt enkele voordelen, zoals het kunnen aannemen van de gastouder zonder werkgeverslasten. Dit betekent dat je geen loonheffingen hoeft af te dragen en geen ontslagvergunning nodig hebt om het contract te beëindigen. Niettemin heeft de gastouder recht op bepaalde voorzieningen, zoals doorbetaling tijdens ziekte en vakanties.

Lees hier meer over de Regeling dienstverlening aan huis

Brutokosten

kind bespaart geld

De kosten voor kinderopvang bestaan uit twee delen: het bedrag dat je aan de gastouder betaalt en het bedrag voor de bemiddeling en begeleiding van Mare gastouderbureau . Deze bedragen samen zijn de totale kosten voor de opvang, voordat er iets wordt vergoed. Je kunt een deel van deze kosten terugkrijgen door kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid als je je kind formeel laat opvangen, zoals bij een gastouder. Als je voldoet aan de voorwaarden, krijg je elke maand een bedrag van Belastingdienst Toeslagen om je te helpen met de kosten van kinderopvang.

Afhankelijk van je inkomen kun je in 2024 kinderopvangtoeslag ontvangen over een maximum uurtarief van EUR 7,53 per kind per uur.

Nettokosten

De netto kosten voor jouw kinderopvang bereken je door de ontvangen kinderopvangtoeslag af te trekken van de totale kosten. Het bedrag dat overblijft is wat je zelf echt maandelijks betaalt voor de kinderopvang, en dat noemen we de ouderbijdrage.

Wil je weten wat jouw ouderbijdrage is? Maak dan eerst een proefberekening. Dit kun je doen op de site van de Belastingdienst. Als je deze proefberekening hebt gedaan weet je wat je iedere maand terugkrijgt. Nu kun je uitrekenen wat je netto overhoudt. Gebruik deze formule:

Ouderbijdrage = (Bruto gastoudertarief) – (Ontvangen kinderopvangtoeslag) per uur

Voorbeeldberekening

We kijken naar een gezin met een modaal inkomen en één kind dat drie dagen per week wordt opgevangen bij een gastouder.

BeschrijvingBedrag per uurAantal urenTotale kosten per week
Bruto uurtarief gastouderopvang€6,509 uur€58,50
Kinderopvangtoeslag (75% van de kosten)€43,88
Netto kosten (ouderbijdrage) per week€14,62
kind is aan het tellen

In bovenstaand overzicht zie je dat het bruto uurtarief voor deze gastouderopvang €6,50 is. Het kind wordt gedurende 3 dagen per week, elk 3 uur, opgevangen, wat resulteert in een totaal van 9 opvanguren per week. De totale bruto kosten per week bedragen dan €58,50.

Omdat het gezin recht heeft op kinderopvangtoeslag van 75% van de kosten, krijgen ze een bedrag van €43,88 per week vergoed.

De nettokosten, ook wel de ouderbijdrage genoemd, bedragen dan €14,62 per week. Dit is het bedrag dat het gezin daadwerkelijk zelf moet betalen voor de kinderopvang van hun kind, nadat de kinderopvangtoeslag in mindering is gebracht.

Let op: De kinderopvangtoeslagpercentages en maximale uurtarieven kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn in 2024 of het jaar waarin de berekening wordt gemaakt.