Menu Sluiten

Kwaliteitsbudget bij Mare Gastouderbureau

Kwaliteitsbudget

Iedere gastouder krijgt bij inschrijving een eigen kwaliteitsbudget cadeau van Mare (met uitzondering van gastouders met alleen vraagouders die het weinig-uren-tarief betalen). Dit kwaliteitsbudget kan ingezet worden voor scholing op pedagogisch niveau in eigen regio. Of voor materialen die je als gastouder nodig hebt voor je opvang, zoals een ledikantje, speelgoed of voorleesboeken? Het ondersteunen van de opvang van onze gastouders zien wij als een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden. Wil je weten hoe dit werkt? Lees dan snel verder!

Waarom een kwaliteitsbudget?

De kwaliteit van de gastouderopvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van gastkinderen worden voor een groot deel bepaald door de pedagogische kwaliteit van gastouders en wat zij hun gastkinderen kunnen aanbieden. Educatie en een kwalitatieve opvangruimte spelen hierin een grote rol. Met je eigen kwaliteitsbudget kan je zelf leuke en interessante trainingen en cursussen volgen, vakliteratuur aanschaffen of materialen aanschaffen die aansluiten bij jouw interesses.

Je kwaliteitsbudget begint met €25,-. De gastouder kan vanaf 4 maanden na de officiële inschrijving bij Mare van het budget gebruik maken. Het budget wordt hoger naarmate er meer vraaggezinnen bijkomen of de gastouder langer ingeschreven staat. Bij elk nieuw gezin dat je via Mare laat lopen, wordt vier maanden na inschrijving het budget met €15,- verhoogd. Werk je bij het vraaggezin thuis? Dan ontvang je elk half jaar dat jij daar werkt €15,-.

Mooi meegenomen toch?

Wat ga ik met mijn budget doen?

Als gastouder bij Mare blijf je jezelf en je opvang altijd ontwikkelen. Als gastouderbureau tippen wij je regelmatig over leuke webinars die je met je kwaliteitsbudget kunt volgen. We geven boekentips, speelgoedtips en vakliteratuurtips. Maar misschien heb je zelf een idee. Misschien wil je meer weten
over baby’s in de opvang, de peuterpubertijd of over autisme? Misschien wil je knutselmaterialen voor de opvang of een mooi prentenboek.

Er is van alles mogelijk met je kwaliteitsbudget!

Maak een plan met Mare

Als je gebruik wilt maken van je kwaliteitsbudget, ga je eerst in overleg met je bemiddelingsmedewerker. Het moet namelijk wel relevant zijn voor je opvang. Wat wil je bereiken met je verworven kennis van een training? Waarom wil je dit nieuwe voorleesboek? Samen stel je een plan op waarin duidelijk beschreven staat hoe deze scholing of deze nieuwe materialen de kwaliteit van jouw opvang ten goede komen.

Mare vindt opleiding en een kwalitatieve opvangruimte erg belangrijk. Wij zijn een enorme voorstander van de permanente educatie binnen de gastouderopvang. Dus als jij een training gaat doen, kan je ons altijd benaderen voor hulp en begeleiding. Je doet ons een groot plezier als je vertelt hoe het was. Ook als je materialen koopt van dit budget, krijgen wij graag een terugkoppeling. Want wie weet is een collega gastouder ook op zoek naar dezelfde training of materialen. Zo helpen wij elkaar!

Declareer bij Mare

Mare keert achteraf uit. Als je de training gedaan hebt of de materialen hebt aangeschaft, geef je een kopie van een betalingsbewijs en/of een kopie van een diploma, certificaat en/of bewijs van deelname. Laat ons weten hoe het was of
stuur een foto van hoe het gebruikt wordt in je opvang.

Dat vinden wij heel leuk om te horen!

Voorwaarden kwaliteitsbudget

  • De gastouder dient vooraf goedkeuring te vragen aan zijn/haar bemiddelingsmedewerker of het hoofdkantoor voor gebruik van het kwaliteitsbudget voor een bepaalde cursus.
  • Voorkeur wordt gegeven aan opleidingen of cursussen van erkende instituten met keurmerk zoals: NLQF, NVAO, Cedeo, SPEN, SPHBO, NRTO, Vetron of CRKBO, of die een accreditatie hebben via Registerplein. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de gastouder te motiveren waarom hij/zij vindt dat deze opleiding wel voldoet.
  • De opleiding/cursus of het materiaal moet relevant zijn voor de opvang. De gastouder dient een plan te overleggen waarin duidelijk beschreven staat wat de leerdoel(en) zijn en hoe de verworven kennis/vaardigheden in de praktijk gebruikt gaan worden.
  • De opleiding/cursus wordt gegeven door een aanbieder die een diploma MBO3 of hoger heeft van een opleiding die op de lijst staat in de CAO kinderopvang.
  • EHBO-cursussen zijn uitgesloten.
  • Het kwaliteitsbudget wordt beheerd door Mare gastouderbureau, is niet overdraagbaar en vervalt bij uitschrijving bij Mare gastouderbureau.
  • Mare behoudt te allen tijde het recht materialen/cursussen/opleidingen af te wijzen wegens gebrek aan leerdoel, niet passend voor de gastouderopvang of gegeven door niet gecertificeerde aanbieders.
  • De gastouder dient een kopie van een betalingsbewijs en/of een kopie van een diploma, certificaat of bewijs van deelname te overleggen.
  • Mare keert achteraf uit, na overlegging van een betalingsbewijs of een kopie van een diploma, certificaat of bewijs van deelname.