Menu Sluiten

Inspectierapport

kwaliteit door samenwerking in de gastouderopvang

Met grote trots willen we jullie informeren over de resultaten van het afgelopen inspectierapport van Gastouderbureau Mare. Ons afgelopen inspectieonderzoek heeft aangetoond dat ons bureau zich inzet voor de hoogste kwaliteit van kinderopvang en dat we geen enkele overtreding hebben gemaakt en dat maakt ons ontzettend blij.

Bij Gastouderbureau Mare werken we hard om de beste kwaliteit kinderopvang te bieden. We worden regelmatig geïnspecteerd door de toezichthouder van de GGD en ook deze keer zijn we met vlag en wimpel geslaagd! We doen er alles aan om de gastouderopvang zo veilig en prettig mogelijk te maken voor jullie kinderen.

In een inspectierapport komen er een aantal dingen aan bod. Daarbij is er extra aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de kinderen. We zijn erg blij dat we aan alle eisen voldoen.

In het inspectierapport zijn verschillende dingen beoordeeld:

  1. Pedagogisch beleid en praktijk: Ons pedagogisch beleidsplan voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en we zorgen ervoor dat onze gastouders dit plan in de praktijk naleven. Het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen staan bij ons altijd centraal.
  2. Personeel: Onze medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en zijn correct gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Hiermee waarborgen we de veiligheid en het vertrouwen van ouders en verzorgers.
  3. Personeelsformatie per gastouder: We besteden ten minste 16 uur per jaar aan begeleiding en bemiddeling per gastouder. Dit omvat intakegesprekken, scholing, evaluaties en meer, zodat we een persoonlijke aanpak kunnen bieden die voldoet aan de behoeften van elk gezin.
  4. Veiligheid en gezondheid: We voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Ons beleid en de uitvoering daarvan zijn gericht op het minimaliseren van risico’s en het creëren van een veilige omgeving.
  5. Ouderrecht en informatie: We zorgen ervoor dat onze vraag- en gastouders goed geïnformeerd zijn over ons beleid, pedagogisch plan, klachtenregeling en het meest recente inspectierapport. Hierdoor kunnen ouders bewust en weloverwogen keuzes maken voor de opvang van hun kinderen.
  6. Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht: Onze administratie is volledig en voldoet aan alle wettelijke eisen. Hierdoor kunnen we transparantie en vertrouwen bieden aan alle betrokken partijen.

We willen onze gastouders, vraagouders en medewerkers bedanken voor hun inzet en harde werk. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

Download hier het inspectierapport over Mare van de GGD Haaglanden:

Wil je het inspectierapport van onze gastouder(s) inzien?


Klik dan HIER voor een link naar het Landelijk Register Kinderopvang voor de pagina met inspectierapporten.