Menu Sluiten

De oudercommissie

Mare gastouderbureau heeft een actieve oudercommissie. Deze heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden:

  • Het adviseren van de directie;
  • Communiceren met de achterban – de ouders.

Haar missie is om samen met de directie te zorgen voor goede pedagogische kwaliteit in de gastouderopvang van Mare.

De leden

De leden van de oudercommissie stellen zich graag aan je voor.

Ik ben Su’en Verweij, trotse moeder van twee zoontjes en een dochter die allemaal naar de gastouder gaan. Ik heb bewust gekozen voor de gastouderopvang, omdat ik geloof in een goede invloed van één vast gezicht en een huiselijke omgeving. Ik zit bijna vier jaar in de oudercommissie; ik vind het leuk en zinvol om een bijdrage te leveren aan de opvangorganisatie waaronder de belangrijkste ontwikkelingen van een kinderleven plaatsvinden.

Ik ben Mirjam Stevens. Ik woon samen met Niels en ben in januari 2018 de trotse moeder geworden van ons zoontje Hugo. Onze gastouder denkt mee over de ontwikkeling van Hugo en bouwt een hechte band met hem op. Omdat ik zelf ervaar hoe waardevol dit is, wil ik mij als lid van de oudercommissie graag inzetten voor kwalitatief hoogwaardige opvang, waarbij naar ouders wordt geluisterd. Zo kunnen wij – en nieuwe ouders met ons – met een gerust hart voor gastouderopvang via Mare blijven kiezen.

Ik ben Peter Meijers. Samen met Jolanda heb ik twee boefjes van zoons. Beiden gaan al naar school, maar voor de naschoolse opvang maken wij gebruik van de gastouderopvang bij ons in het dorp. Net als Su’en zit ik alweer vier jaar bij de oudercommissie en ik hoop dit nog een aantal jaren vol te houden. Ieder jaar stellen we onszelf doelen die we willen realiseren. Mocht jij nog iets weten? Lees verder voor de vergaderdata en meld je aan!

Vergaderdata

De oudercommissie vergadert 5 à 6 keer per jaar, waarvan een keer op locatie (reis- en onkosten worden vergoed) en de andere keren via Skype.

Heb je vragen of opmerkingen omtrent de pedagogische kwaliteit van je gastouderopvang of wil je lid worden van de oudercommissie? Mail naar oudercommissie@gobmare.nl