Menu Sluiten

Verklaring Omtrent het Gedrag

Als professional in de kinderopvang moet je in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Met de VOG kun je je inschrijven in het personenregister kinderopvang.

Na aanmelding via het formulier op deze website ontvang je een mail over de VOG-aanvraag en de inschrijving in het personenregister. Mare gastouderbureau vergoedt eenmalig de kosten van de VOG-aanvraag van nieuwe gastouders en die van eventuele medebewoners* (zodra de gastouder geregistreerd is in het LRK, na ontvangst van de bevestigingsmail van de VOG-aanvraag en het betaalbewijs).

Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit heeft gepleegd waardoor je de betreffende functie niet zou mogen uitvoeren.

*Alleen voor gastouders met ouders die het standaard tarief betalen.