Menu Sluiten

Kinderopvangtoeslag

Als werkende of studerende ouder heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat je een deel van de kosten van de opvang van je kind, maximaal €6,73 per kind per uur, vergoed kan krijgen. Hoe groot dit deel is, hangt af van de hoogte van het verzamelinkomen van jou en (indien van toepassing) je partner.

In 2022 zijn de uren die ouders kunnen opgeven bij de Belastingdienst nog afhankelijk van de werkuren van de minst werkende ouder. Vanaf januari 2023 verandert dit. Hoeveel uren ouders werken, is niet meer belangrijk. Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand keer het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders 12 maanden hebben gewerkt, dan heb je recht op 230 uur x 12 maanden kinderopvangtoeslag.

Het recht op kinderopvangtoeslag wordt op jaarbasis berekend. Dit betekent dat als je de ene maand minder dan 230 uren gebruikt, je de overige uren bij een andere maand kunt optellen.

Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag is dat ouder en gastouder ingeschreven zijn bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau zorgt er middels controlerende huisbezoeken en evaluatiegesprekken voor, dat de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft.

Ook dient de gastouder geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Als je ingeschreven staat bij Mare kun je kinderopvangtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst. Op deze website kun je ook een proefberekening maken, om te zien op hoeveel toeslag je recht hebt.

Klik hier om doorgestuurd te worden naar de website van De Belastingdienst

Regels kinderopvangtoeslag

  • Het maximum bedrag waarover je kinderopvangtoeslag kunt ontvangen is € 6,73 per kind per uur (vanaf 1-1-2023).
  • Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen is 230 uur.
  • Volg je een traject naar werk? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat je daadwerkelijk dit traject volgt. Studeer je? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat je staat ingeschreven bij een school of instelling. Volg je een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat je de cursus volgt.
  • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen is beperkt. Je kunt alleen toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en 3 maanden daaraan voorafgaand.
  • Gastouders krijgen voor de uren waarop zij werken als gastouder alleen kinderopvangtoeslag voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij een geregistreerd kindercentrum. Voor opvang bij een andere gastouder komen zij niet in aanmerking voor een toeslag.
  • Tussenschoolse opvang valt niet onder de kinderopvangtoeslagregeling. Wordt je schoolgaande kind tijdens de middag opgevangen door een gastouder, dan mag je dit niet declareren.
  • Bij misbruik van de kinderopvangtoeslag kan de belastingdienst een boete opleggen, die kan oplopen tot 100% van het terug te betalen bedrag.

Wil je meer weten over de regels van de kinderopvangtoeslag?

Klik hier om doorgestuurd te worden naar de website van De Belastingdienst