Menu Sluiten

Kinderopvangtoeslag

Als werkende of studerende ouder heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat je een deel van de kosten van de opvang van je kind, maximaal € 6,49 per kind per uur,  vergoed kan krijgen. Hoe groot dit deel is, hangt af van de hoogte van het verzamelinkomen van jou en (indien van toepassing) je partner. Ook is er een limiet aan het aantal uren waarover je de vergoeding kunt krijgen; dit wordt gekoppeld aan je werkuren of, indien van toepassing, het aantal werkuren van de minst werkende partner.

Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag is dat ouder en gastouder ingeschreven zijn bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau zorgt er middels controlerende huisbezoeken en evaluatiegesprekken voor, dat de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft.

Ook dient de gastouder geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Als je ingeschreven staat bij Mare kun je kinderopvangtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst. Op deze website kun je ook een proefberekening maken, om te zien op hoeveel toeslag je recht hebt.

Klik hier om doorgestuurd te worden naar de website van De Belastingdienst

Regels kinderopvangtoeslag

  • Het maximum bedrag waarover je kinderopvangtoeslag kunt ontvangen is € 6,49 per kind per uur (vanaf 1-1-2020).
  • Het aantal uren waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt gekoppeld aan je werkuren. Heb je een partner, dan wordt het gekoppeld aan de uren van degene die het minste werkt. Bij dagopvang van niet schoolgaande kinderen heb je recht op toeslag voor 140% van de uren van de minst werkende ouder. Voor schoolgaande kinderen kun je 70% van de uren declareren. Bij het vaststellen van het maximumpercentage is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders en schoolvakanties.
  • Volg je een traject naar werk? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat je daadwerkelijk dit traject volgt. Studeer je? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat je staat ingeschreven bij een school of instelling. Volg je een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat je de cursus volgt. Heb je een partner? Dan moet je berekenen wie van jullie het minste aantal uren werkt. Je krijgt kinderopvangtoeslag voor dit aantal uren.
  • Je kunt maximaal 230 uur per kind per maand declareren voor alle soorten kinderopvang samen.
  • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen is beperkt. Je kunt alleen toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en 3 maanden daaraan voorafgaand.
  • Gastouders krijgen voor de uren waarop zij werken als gastouder alleen kinderopvangtoeslag voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij een geregistreerd kindercentrum. Voor opvang bij een andere gastouder komen zij niet in aanmerking voor een toeslag.
  • Tussenschoolse opvang valt niet onder de kinderopvangtoeslagregeling. Wordt je schoolgaande kind tijdens de middag opgevangen door een gastouder, dan mag je dit niet declareren.
  • Bij misbruik van de kinderopvangtoeslag kan de belastingdienst een boete opleggen, die kan oplopen tot 100% van het terug te betalen bedrag.

Wil je meer weten over de regels van de kinderopvangtoeslag?

Klik hier om doorgestuurd te worden naar de website van De Belastingdienst