Menu Sluiten

Kinderopvangtoeslag

Op deze pagina bieden we een overzicht van de relevante voorwaarden, regels en rechten met betrekking tot het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Hoeveel uren recht op kinderopvangtoeslag
 3. Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
 4. Co-ouderschap
 5. De toolkit uitleg kinderopvangtoeslag
 6. Overige regels.
 7. SMI (sociaal medische indicatie)
 8. Ondersteuning van Mare Gastouderbureau

Inleiding

Bij Mare Gastouderbureau begrijpen we hoe belangrijk het is om heldere informatie te verstrekken over het aanvragen van kinderopvangtoeslag. We weten dat ouders duidelijkheid willen bij het volgen van de juiste stappen om financiële ondersteuning te krijgen voor de kinderopvang van hun kind.

Als werkende of studerende ouder heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat je een deel van de kosten van de opvang van je kind, maximaal €7,53 per kind per uur, vergoed kan krijgen. Hoe groot dit deel is, hangt af van de hoogte van het verzamelinkomen van jou en (indien van toepassing) je partner.

Hoeveel uren recht op kinderopvangtoeslag

gastkind vraagt kinderopvangtoeslag aan

In 2022 zijn de uren die ouders kunnen opgeven bij de Belastingdienst nog afhankelijk van de werkuren van de minst werkende ouder. Vanaf januari 2023 is dit veranderd. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor maximaal 230 uur opvang per kind per maand. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand keer het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders 12 maanden hebben gewerkt, dan heb je recht op 230 uur x 12 maanden kinderopvangtoeslag. Dit geldt ongeacht of de opvang verzorgd wordt door een gastouder, kinderdagverblijf, nanny, buitenschoolse opvang of een combinatie van deze vormen.

Het recht op kinderopvangtoeslag wordt op jaarbasis berekend. Dit betekent dat als je de ene maand minder dan 230 uren gebruikt, je de overige uren bij een andere maand kunt optellen.

Het hoogste uurtarief voor gastouderopvang in 2023 waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen is €7,53. Als het uurtarief hoger is dan dit maximum, wordt alleen over het deel onder dit tarief toeslag verleend.

Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, dien je te voldoen aan specifieke voorwaarden:

 • Je moet werkzaam zijn, studeren of deelnemen aan een traject naar werk.
 • Volg je een inburgeringscursus? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat je de cursus volgt. Je moet wel een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen.
 • Je moet een overeenkomst hebben met een erkend gastouderbureau of kindercentrum.
 • De gastouderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Je dient zelf ook bij te dragen aan de opvangkosten. De belastingdienst draagt altijd een deel van de kosten bij, niet het volle bedrag. De rest betaal je zelf.
 • Jouw kind moet ingeschreven staan op jouw woonadres. Bent u co-ouder? Dan zijn de regels anders. Zie “Ik word co-ouder”
 • Je ontvangt kinderbijslag of pleegouderbijdrage, betaalt voor je kind of voorziet in het onderhoud.
 • Jouw kind gaat nog niet naar de middelbare school.
 • Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning.

Co-ouderschap

Word je co-ouder? Als je co-ouder wordt, heeft dit invloed op je huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Je bent co-ouder als je met je ex-partner afspreekt om de dagelijkse zorg en opvoeding van jullie kind ongeveer gelijk te verdelen volgens een vast patroon. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • Je kind woont 3 hele dagen per week bij jou en 3 hele dagen bij de ex-partner. De week begint niet per se op maandag.
 • Je kind woont om en om 1 week bij jou en 1 week bij je ex-partner.
 • Je kind woont in de oneven weken 4 hele dagen bij jou en 2 hele dagen bij je ex-partner. In de even weken is dit andersom: 2 hele dagen bij jou en 4 hele dagen bij je ex-partner.

Heb je al de normale wijzigingen doorgegeven vanwege de scheiding? Kijk dan bij je toeslagen om te zien wat je daarna nog moet regelen. Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren waarvoor je zelf betaalt, ongeacht of je kind op jouw adres of dat van je ex staat ingeschreven. Als zowel jij als je ex-partner een deel van de opvangkosten betalen, heb je beiden recht op toeslag voor je eigen deel, tot maximaal 230 uur per kind per maand.

Stuur een brief naar de Dienst Toeslagen om te laten weten dat je co-ouder bent. Vermeld de dagen waarop je kind bij jou en bij je ex is, en geef je persoonlijke gegevens en burgerservicenummer door. Als je kind op jouw adres staat ingeschreven en jij bent de enige ouder die kinderopvangtoeslag krijgt, hoef je geen co-ouderschap door te geven.

De toolkit uitleg kinderopvangtoeslag

BOinK heeft de handige toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag‘ gemaakt om jou te ondersteunen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Deze toolkit helpt stap voor stap bij het begrijpen van kinderopvangtoeslag en het aanvraagproces. Het omvat:

geld is belangrijk
 • Uitleg voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.
 • Stap-voor-stap handleidingen voor het aanvragen en wijzigingen van kinderopvangtoeslag.
 • Verklaring van moeilijke woorden.
 • Veelgestelde vragen en nuttige tips.
 • Informatie over toeslag bij studie, inburgeringscursussen of trajecten naar werk.
 • Een rekenhulp voor ouders die onregelmatig werken of flexibele uren kinderopvang afnemen

De app kun je gratis downloaden in de App Store. Nadat je hem hebt gedownload, kun je in de app kiezen uit Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Oekraïens of Russisch.

Overige regels

 • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen is beperkt. Je kunt alleen toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en 3 maanden daaraan voorafgaande.
 • Tussenschoolse opvang valt niet onder de kinderopvangtoeslagregeling. Wordt je schoolgaande kind tijdens de middag opgevangen door een gastouder, dan mag je dit niet declareren.
 • Gastouders krijgen voor de uren waarop zij werken als gastouder alleen kinderopvangtoeslag voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij een geregistreerd kindercentrum. Voor opvang bij een andere gastouder komen zij niet in aanmerking voor een toeslag.
 • Bij misbruik van de kinderopvangtoeslag kan de belastingdienst een boete opleggen, die kan oplopen tot 100% van het terug te betalen bedrag.

SMI (sociaal medische indicatie)

gezin met zorg kan recht hebben op SMI

Heb je wegens medische of sociale omstandigheden tijdelijk geen recht op kinderopvangtoeslag? Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind of zoek je naar manieren om als ouder even wat ademruimte te krijgen? Misschien heb je als ouder wel recht op SMI.

Een Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een tijdelijke financiële ondersteuning en vangnetregeling die de gemeente kan bieden voor kinderopvang. Dit geldt wanneer je om medische of sociale redenen niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar waarbij kinderopvang wel nodig is voor het kind of jouw gezinssituatie.

Een SMI kan worden toegekend als er geen recht is op kinderopvangtoeslag, maar kinderopvang wel dringend gewenst is. Dit kan om verschillende situaties gaan, waaronder:

 • Wanneer een kind of een ouder een beperking heeft en andere kinderen in het gezin baat hebben bij kinderopvang.
 • Als een gezin zich in een sociale of medische crisis bevindt, waardoor ouders niet in staat zijn het kind te verzorgen.
 • Wanneer kinderopvang essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van het kind.

Het is belangrijk om te beseffen dat de regels en voorwaarden kunnen variëren van gemeente tot gemeente. Daarom is het goed om te weten dat Gastouderbureau Mare een landelijk gastouderbureau is en dat we je graag helpen met de aanvraag. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om je vragen te bespreken.

Ondersteuning van Mare Gastouderbureau

Bij Mare Gastouderbureau begrijpen we dat het aanvragen van kinderopvangtoeslag ingewikkeld kan lijken. We staan klaar om je te helpen. Bekijk onze website voor meer informatie of neem contact op met ons team. We helpen je graag verder.

Wil je meer weten over de regels van de kinderopvangtoeslag? Klik hier om doorgestuurd te worden naar de website van De Belastingdienst