Menu Sluiten

Een branche in crisis!

Alarmerend nieuws over de gastouderopvang in Nederland! 🏠😱 Sinds 2019 zijn er maar liefst 50.000 kindplaatsen verdwenen, een schrikbarende daling van 41%! En dat terwijl de vraag naar kinderopvang groeit en deze plekken van cruciaal belang zijn.

Recente besluiten van de overheid om de kwaliteitseisen voor gastouderopvang te verhogen, brengen gastouders echter onder nog grotere druk. De Brancheorganisatie Kinderopvang erkent dat betere kwaliteitseisen nodig zijn, maar door een slechts marginale verhoging van €0,21 per uur in de maximale vergoeding, wordt deze kwaliteitsslag voor veel gastouders onhaalbaar.

Gastouderopvang is een unieke en onvervangbare vorm van kinderopvang, die juist ouders met onregelmatige diensten of in dunbevolkte gebieden bedient, waar zelfs geen school meer te vinden is.

Uit kostprijsonderzoek blijkt dat er een aanzienlijk tekort is tussen het vergoedingstarief van de overheid en de werkelijke uurprijs die gastouders nodig hebben. Volgens het onderzoek bedraagt de werkelijke uurprijs €9,62, terwijl de overheid slechts €6,85 vergoedt in 2023. Een financieel gat van 40% waar gastouders nu direct de gevolgen van ondervinden. Velen van hen geven aan gedwongen te worden te stoppen. “Goede kwaliteit realiseren heeft ook een prijs en het lijkt erop dat de overheid niet bereid is die prijs te betalen.

Morgen, woensdag 7 juni, vindt er een belangrijk debat plaats in de Tweede Kamer over de toekomst van de kinderopvang in Nederland. Mare Gastouderbureau en de Brancheorganisatie Kinderopvang, samen met duizenden gastouders, roepen de Tweede Kamer en minister Van Gennip op om zich bewust te worden van dit financiële tekort dat ouders en kinderen direct zullen voelen als gastouders de komende maanden gedwongen worden hun deuren te sluiten.