Menu Sluiten

Persconferentie Rutte

Lock-down in de gastouderopvang

14 december heeft onze overheid laten weten dat de kinderopvang en de scholen vijf weken gaan sluiten. In tegenstelling tot de sluiting van maart 2020 geldt dit NIET voor de gastouderopvang.

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. De kinderopvang sluit dus niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt.

Dus hoewel de gastouderopvang niet verplicht gesloten is geldt er wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Dit betekent dat wij ouders zonder cruciaal beroep dringend adviseren om vanaf woensdag 16 december 2020 tot 18 januari 2021 hun kind niet meer naar de gastouder te brengen. Zij worden gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden om hiermee het virus niet verder te verspreiden.

Doorbetaling:

Er is nog een hoop onduidelijk, dus er volgt op korte termijn sowieso een update. Duidelijk is in ieder geval wel dat de overheid wederom de eigen bijdrage zal gaan vergoeden. Dit geldt voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang en voor ouders die geen gebruik maken van de gastouderopvang. Wij verzoeken daarom wederom de kinderopvangfactuur te allen tijden door te betalen, omdat deze voor iedereen gecompenseerd wordt door onze overheid.

Zorg daarom ook dat je het juiste aantal uur aanvraagt bij de Belastingdienst. Het ligt voor de hand dat de Sociale Verzekeringsbank wederom gebruikt maakt van een peildatum en daar niet van afwijkt.

Gastouders die werken conform de dienstverlening aan huisregeling, hebben net als werknemers altijd recht op doorbetaling.

Noodopvang

Ouders hebben alleen maar recht op noodopvang via hun eigen kinderopvangorganisatie. Ben je beschikbaar voor noodopvang laat het ons weten. Dit geldt ook als er ouders zijn die niet bij hun gastouders terecht kunnen. Neem gerust contact op met ons, dan kunnen we samen verder kijken,

Ik realiseer me dat jullie veel vragen hebben. Onze bemiddelingsmedewerkers zijn bereikbaar en het kantoor is open, wij werken door, wij zijn er voor jullie en wij staan achter jullie.

Voor de volledigheid

De regels omtrent ziekte/verkoudheid van kinderen, ouders, gastouders en hun huisgenoten blijven onverminderd van kracht

Voor de duidelijkheid, dinsdag is nog een gewone opvangdag. Wees alert, pas op elkaar en vang niet op bij verkoudheid en breng je kind niet bij een verkoudheid.