Menu Sluiten

Meneer Rutte, bent u ons vergeten?

Teleurstelling groot na Prinsjesdag

De derde dinsdag in september is Prinsjesdag. Voor ons toch altijd wel een datum waar we vol verwachting naar de plannen luisteren die uw kabinet heeft met de kinderopvang. Noemt u de gastouderopvang dit keer wel? Neemt u deze serieus? Hebben we nou eindelijk een kabinet met een toekomstvisie> Maar nee, de kinderopvang wordt vergeten door de overheid

En hoewel ik uw kabinetten nooit op heel veel ambitie betrap, zag ik toch de laatste jaren vanuit de beleidsmakers een langzame kentering van het beeld kinderopvang. Van arbeidsmarktinstrument naar een geaccepteerde educatieve functie. Nog net geen basisrecht, maar in ieder geval de erkenning van het belang van kinderopvang.

Als voorvechter van professionalisering van de gastouderopvang en een groot voorstander van permanente educatie vond ik dat een positieve ontwikkeling.  Dus ik was erg teleurgesteld na Prinsjesdag 2019! Wij zijn weer vergeten door de regering. 

De kinderopvang wordt vergeten

De toeslagenaffaire werd uiteraard genoemd en de daaruit opvolgende verbetertrajecten. Er komt een commissie die de vaccinatiegraad in de kinderopvang onderzoekt. Er komt aandacht voor kwaliteitsverbetering van de kinderopvang in het Caribisch gebied. Het uurtarief wordt geïndiceerd. Belangrijke dingen hoor, begrijp me niet verkeerd, maar, meneer Rutte, onze branche kampt met een nijpend tekort aan personeel. Pedagogische medewerkers en gastouders zijn bijna niet te vinden.

Onze situatie is precair, qua problematiek vergelijkbaar met het onderwijs. Waar is uw visie? Wat zijn de plannen op lange termijn? Hoe lossen we de tekorten op zonder afbreuk te doen aan kwaliteit? Ook bij ons is het twee voor twaalf.

Wij willen een kinderopvang dat meer biedt dan verzorging. We willen een omgeving die stimuleert. We willen professionals die kinderen volgen en uitdagen. Maar meneer Rutte, dit kunnen we niet bieden zolang uw kabinet niet thuis geeft. We hebben een kabinet met lef nodig. De kinderopvang wordt vergeten en dat is slecht voor de samenleving

Wat hebben we nodig?

Maak één ministerie verantwoordelijk voor onze jeugd. Formuleer het maatschappelijk belang van kinderopvang. Zorg voor een curriculum met een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar. Schrap de scheiding van kinderen van werkende en niet-werkende ouders. Kinderen in achterstandssituaties maken vaker niet dan wel gebruik van reguliere kinderdagverblijven en gastouderopvang? Zo lopen die kinderen al direct een (taal)achterstand op.

De kinderopvang vraagt, nee smeekt, om een duidelijk plan. Een duidelijke prioritering van het belang van de kinderopvang. We hebben pedagogische medewerkers nodig. We hebben gastouders nodig., we hebben opvangplekken nodig. 

Wij zijn mede verantwoordelijk voor de eerste duizend dagen die zo cruciaal zijn in een kinderleven.

Wij verdienen meer dan een kanttekening in uw miljoenennota!

Laat een reactie achter