Geldige diploma’s

Diploma’s op mbo-2 niveau:

 1. Helpende breed 2
 2. Helpende sociaal agogisch werk 2
 3. Helpende welzijn 2
 4. Helpende Zorg en Welzijn 2
 5. Verzorgingsassistent(e)

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen):

 1. A verpleegkundige
 2. Activiteitenbegeleider (AB)
 3. Activiteitenbegeleiding (AB)
 4. Agogisch Werk (AW)
 5. akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 6. akte Kleuterleidster A
 7. akte Kleuterleidster B
 8. Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 9. Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
 10. Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
 11. Arbeidstherapie (AT)
 12. A-Verpleegkundige
 13. A-verpleger
 14. B-Verpleegkundige
 15. B-Verpleegkundige
 16. B-verpleger
 17. Cultureel werk (CW)
 18. Diploma A (ziekenverpleging)
 19. Diploma B (ziekenverpleging)
 20. Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 21. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 22. Inrichtingswerk (IW)
 23. Kinderbescherming A
 24. Kinderbescherming B
 25. Kinderverzorging en Opvoeding
 26. Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 27. Kinderverzorgster (KV)
 28. Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 29. Kultureel werk (KW)
 30. Leidster kindercentra (niet van OVDB)
 31. Leidster Kindercentra van de OVDB
 32. Onderwijsassistent
 33. Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 34. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 35. Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 36. Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 37. Pedagogisch Werker niveau 3
 38. Pedagogisch Werker niveau 4
 39. Residentieel Werk (RW)
 40. Sociaal Agogisch 2
 41. Sociaal Agogisch II
 42. Sociaal Cultureel Werk
 43. Sociaal Dienstverlener (SD)
 44. Sociaal Pedagogisch Werker
 45. Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 46. Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 47. Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
 48. Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
 49. Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
 50. Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 51. Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 52. Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
 53. SPW lang
 54. Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 55. Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 56. Verpleegkunde
 57. Verpleegkunde A
 58. Verpleegkunde B
 59. Verpleegkunde Z
 60. Verpleegkundige
 61. Verplegende (VP)
 62. Verpleging (VP)
 63. Verpleging A
 64. Verpleging B
 65. Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 66. Verzorgende beroepen (VZ)
 67. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 68. Verzorging (VZ)
 69. Z Verpleegkundige
 70. Z-Verpleegkundige
 71. Zwakzinnigenzorg

Diploma’s op hbo niveau:

 1. Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 2. Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 3. Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 4. Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 5. Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 6. Akte van bekwaamheid N XI
 7. Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
 8. Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 9. Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
 10. Bachelor of Nursing
 11. Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
 12. Cultureel Werk (CW)
 13. Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
 14. Docent Dans
 15. Docent Drama
 16. Docerend musicus
 17. Educatieve therapie (Mikojel)
 18. Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 19. Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
 20. Hoofdonderwijzer
 21. Inrichtingswerk (IW)
 22. Jeugdwelzijnswerk
 23. Kinderverzorging en kinderopvoeding
 24. Kinderverzorging en opvoeding
 25. Kreatief Educatief Werk
 26. Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 27. Kunstzinnige therapie
 28. Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 29. Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 30. Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
 31. Lerarenopleiding Omgangskunde
 32. Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 33. Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 34. Maatschappelijk Werk (MW)
 35. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 36. NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 37. Pedagogiek (HBO-bachelor)
 38. Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 39. Pedagogische Academie
 40. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 41. Sport en Bewegen
 42. Verpleegkunde

Als u wilt werken als gastouder en u heeft een Nederlands diploma dat niet voorkomt op de lijst, dan kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs een verzoek indienen om na te gaan of u toch met dit diploma aan de slag kunt.

Lees meer op de website van DUO

U kunt ook een verkorte opleiding Helpende Zorg en Welzijn doen. U kunt hier meer over lezen op de website van het KNGO.