Nieuwsbrief Mare zomer 2018

De nieuwsbrieven zomer 2018 van Mare voor ouders en gastouders, met nieuws over de volgende onderwerpen: Wijziging Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Nieuwe functie tijdregistratie: zelf dossier aanvullen Overgangsperiode personenregister voorbij (nieuwsbrief gastouder) Oudercommissie verwelkomt nieuwe leden (nieuwsbrief ouder) Nieuwe Mare-baby geboren Nieuwsbrief zomer 2018 gastouder Nieuwsbrief zomer 2018 ouder

Workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind 2018’

Mare gastouderbureau organiseert ieder jaar per regio een gratis training voor haar gastouders. Vanwege de enorm positieve reacties op de workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind’ die vorig jaar door JB Expertise aan gastouders van Mare werd gegeven, biedt Mare dit jaar de workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind 2018’ aan. Deze wordt elf keer gegeven op verschillende locaties door het hele land. Hoewel deze workshop gezien kan … Lees verder

GGD Haaglanden: Mare gastouderbureau voldoet aan Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Op 26 oktober kwam de GGD Haaglanden bij Mare langs voor een uitgebreide inspectie. Ook dit jaar kunnen wij weer met trots melden dat ons gastouderbureau aan de wettelijke eisen voldoet! Klik hier om het inspectierapport te downloaden