Aangescherpte Meldcode Kindermishandeling per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is er een aangescherpte Meldcode Kindermishandeling. Deze kan u downloaden in uw persoonlijke digitale omgeving bij ons op de site. Omdat dit zeer belangrijke informatie is en wij graag willen dat u hier goed van op de hoogte bent, hebben wij verdiepingsmateriaal toegevoegd in de digitale omgeving. O.a. het afwegingskader (stap 4 en 5) wordt hierin heel goed uitgelegd. Hierbij een helder filmpje om te laten … Lees verder

Nieuw bij Mare: cursusruimte beschikbaar voor gebruik door derden

Mare houdt kantoor aan de Zwaardstraat op Scheveningen in het oude gebouw van de Derde Ambachtsschool. De Derde Ambachtsschool is een van de twee scholen in het oeuvre van de architect Jan Duiker, één van de belangrijkste architecten van de vooroorlogse stroming het Nieuwe Bouwen, waarbij gebruik werd gemaakt van materialen als glas, beton en staal en elementen als lucht, licht en hygiëne centraal stonden. De architect liet zich niet … Lees verder

Wijzigingen in minimumloon per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Een gastouder bij de ouders thuis (onder de Regeling dienstverlening aan huis) heeft recht op minimaal het wettelijke minimumloon. Het kan daarom zijn dat de gastouder recht heeft op een loonsverhoging. Op een gastouder die thuis opvangt (dus geen Regeling dienstverlening aan huis) zijn de regels met betrekking tot het minimumloon niet van toepassing. Nieuwe brutobedragen … Lees verder