Mare met vlag en wimpel door keuring GGD

6 december is de GGD Haaglanden bij Mare gastouderbureau op bezoek geweest voor de jaarlijkse inspectie. Wij kunnen met trots melden dat de GGD wederom heeft besloten dat Mare aan de voorwaarden voor gastouderbureaus voldoet. Download hier het inspectierapport

Sinterklaasactie Mare gastouderbureau

Lieve kinderen, ouders en gastouders van Mare gastouderbureau, Vanuit Spanje komt dit wanhopige bericht Want Piet heeft weer wat ernstigs aangericht Op onze computer hebben wij foto’s van al jullie schoenen Het zijn er werkelijk waar miljoenen. Omdat wij zo alle schoenen kunnen herkennen Kunnen we alle kinderen op de juiste manier verwennen Nu heeft Piet zich heel ernstig vergist En alle foto’s van mijn computer gewist O lieve kinderen, … Lees verder

Mare gastouderbureau krijgt Keurmerk Meldcode toegekend

 De LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) heeft het protocol voor het handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Mare gastouderbureau getoetst en geconstateerd dat het aan de wettelijke eisen voldoet. Mare heeft daarom het Keurmerk Meldcode toegekend gekregen. Het keurmerk is twee jaar geldig.