Menu Sluiten

Onderwijsbudget

Iedere gastouder krijgt bij inschrijving een eigen onderwijsbudget cadeau van Mare (met uitzondering van gastouders met alleen vraagouders die het weinig-uren-tarief betalen). Dit onderwijsbudget kan ingezet worden voor een cursus, training of complete opleiding op pedagogisch niveau. De gastouder kan vanaf 4 maanden na de officiële inschrijving bij Mare van het budget gebruik maken. Het budget wordt hoger naarmate er meer vraaggezinnen bijkomen of de gastouder langer ingeschreven staat.

Hoogte onderwijsbudget voor gastouders die in eigen huis opvangen, ZZP-gastouders die bij gezinnen aan huis werken of gastouders die onder de Regeling dienstverlening aan huis werken bij meer dan 2 gezinnen: € 15,- per gezin

Bij elk nieuw gezin (met uitzondering van gezinnen die het weinig-uren-tarief betalen) wordt vier maanden na inschrijving het budget met € 15,- verhoogd.

Hoogte onderwijsbudget voor gastouders die onder de Regeling dienstverlening aan huis werken bij 1 of 2 gezinnen (met uitzondering van gezinnen die het weinig-uren-tarief betalen): € 15,-. Het bedrag wordt per half jaar met € 15,- verhoogd.

Voorwaarden onderwijsbudget

  • De gastouder dient vooraf goedkeuring te vragen aan zijn/haar bemiddelingsmedewerker of het hoofdkantoor voor gebruik van het onderwijsbudget voor een bepaalde cursus.
  • Voorkeur wordt gegeven aan opleidingen of cursussen van erkende instituten met keurmerk zoals: NLQF, NVAO, Cedeo, SPEN, SPHBO, NRTO, Vetron of CRKBO, of die een accreditatie hebben via Registerplein. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de gastouder te motiveren waarom hij/zij vindt dat deze opleiding wel voldoet.
  • De opleiding/cursus moet relevant zijn voor de opvang. De gastouder dient een plan te overleggen waarin duidelijk beschreven staat wat de leerdoel(en) zijn en hoe de verworven kennis/vaardigheden in de praktijk toegepast gaan worden.
  • De opleiding/cursus wordt gegeven door een aanbieder die een diploma MBO3 of hoger heeft van een opleiding die op de lijst staat in de CAO kinderopvang.
  • EHBO-cursussen zijn uitgesloten.
  • Het onderwijsbudget wordt beheerd door Mare gastouderbureau, is niet overdraagbaar en vervalt bij uitschrijving bij Mare gastouderbureau.
  • Mare behoudt te allen tijde het recht cursussen/opleidingen af te wijzen wegens gebrek aan leerdoel, niet passend voor de gastouderopvang of gegeven door niet gecertificeerde aanbieders.
  • De gastouder dient een kopie van een betalingsbewijs en een kopie van een diploma, certificaat of bewijs van deelname te overleggen.
    Mare keert achteraf uit, na overlegging van een betalingsbewijs en een kopie van een diploma, certificaat of bewijs van deelname.