Workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind 2018’

Mare gastouderbureau organiseert ieder jaar per regio een gratis training voor haar gastouders. Vanwege de enorm positieve reacties op de workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind’ die vorig jaar door JB Expertise aan gastouders van Mare werd gegeven, biedt Mare dit jaar de workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind 2018’ aan. Deze wordt elf keer gegeven op verschillende locaties door het hele land.

Hoewel deze workshop gezien kan worden als een vervolg op die van vorig jaar, is het een opzichzelfstaande training; gastouders die vorig jaar niet hebben deelgenomen kunnen dus ook meedoen

De workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind’ gaat over de manier waarop gastouders positief en ondersteunend met kinderen omgaan. Het belangrijkste instrument van een professional in de kinderopvang is zijn/haar eigen omgangsvaardigheid, ook wel interactievaardigheden genoemd. Een gastouders geeft uitleg aan kinderen, troost ze als ze verdrietig zijn, stelt ze op hun gemak en maakt grapjes. Hij/zij organiseert activiteiten om de ontwikkeling van de gastkinderen te stimuleren en zorgt ervoor dat ze activiteiten kunnen kiezen die bij hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau passen. Deze interactie kan niet zonder taal. In deze workshop gaat het dus niet alleen over hoe de professional omgaat met kinderen, maar ook over hoe hierbij taal wordt gebruikt.

In deze workshop leert de deelnemer:

  • Wat de zes interactievaardigheden (emotioneel ondersteunen, respect voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, informatie en uitleg geven, ontwikkeling stimuleren en begeleiden van interacties tussen kinderen) inhouden. De interactievaardigheden ‘structureren en grenzen stellen’, ‘ontwikkeling stimuleren’ en ‘begeleiden van interacties tussen kinderen’ zullen extra worden uitgelicht.
  • Kinderen te observeren en te kijken naar wat ze bezighoudt, wat het mogelijk maakt actief een spelelement toe te voegen om ze nog meer te laten leren tijdens hun spel;
  • Taal actief inzetten als vorm van ontwikkelingsstimulering;
  • Een taalrijke omgeving creëren voor kinderen, zodat zij verschillende leerervaringen opdoen.

 

Gastouders van Mare hebben een uitnodiging ontvangen per mail.