Symposium ‘Samen werken aan groei’

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van een kind, hoe doen gastouders dit en hoe besteed je hier als ouder binnen je gezin aandacht aan? Op deze en andere vragen krijgen ouders antwoord tijdens het symposium ‘Samen werken aan groei’.

Het symposium, georganiseerd door het bestuur en de oudercommissie van Mare gastouderbureau, vindt plaats op zaterdag 9 september 2017 van 12.00 tot 15.00 uur in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen. Het thema is ontwikkelingsstimulering thuis en in de opvang.

De deelnemende ouders kunnen luisteren naar gastouder Daphne de Swart, die komt spreken over de rol van de gastouder. Verder kunnen zij meedoen aan de workshops ‘Samenwerken in de opvoeding met een open dialoog tussen ouder en gastouder’, gegeven door Ans Vermeulen, en  ‘Taalgedrag bij kinderen uitlokken, hoe doe je dat?’, gegeven door Joyce Blauwhoff. Tussendoor is er gelegenheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen tijdens het nuttigen van een smakelijke lunch.

Het symposium wordt afgesloten met een borrel.

Vraagouders van Mare hebben een uitnodiging ontvangen per mail.