Nieuwsbrief Mare zomer 2018

De nieuwsbrieven zomer 2018 van Mare voor ouders en gastouders, met nieuws over de volgende onderwerpen:

  • Wijziging Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Nieuwe functie tijdregistratie: zelf dossier aanvullen
  • Overgangsperiode personenregister voorbij (nieuwsbrief gastouder)
  • Oudercommissie verwelkomt nieuwe leden (nieuwsbrief ouder)
  • Nieuwe Mare-baby geboren

Nieuwsbrief zomer 2018 gastouder
Nieuwsbrief zomer 2018 ouder