Lieve kinderen, ouders en gastouders van Mare Gastouderbureau…

Ook dit jaar is Sint wederom in het land,
en is hij weer in de penarie beland.
Het paard is van de leg, de pieten zijn van streek,
want toen pakjespiet in de ruim van de stoomboot keek…

Waren er geen cadeautjes, geen dozen en geen pakken,
die in het ruim horen te zijn in grote jutezakken!
Hoe kan dit nou piepte onze pieten in koor,
hier hebben we toch “vergeten-we-niet-iets”-piet voor?

Want na het regelmatig bijna met de cadeaus was misgegaan,
en we heel veel stress en spanning hebben moeten doorstaan,
had Sint een heel erg goed en geweldig plan:
ik geef de verantwoordelijkheid nu aan één man.

Of vrouw, degene die altijd roept “vergeet je dat niet”,
die werd voortaan de “vergeten-we-niet-iets”-piet.
Hij is degene die het hoofd cool weet te houden,
terwijl de rest de pakjes de boot in sjouwen.

Dit ging erg goed, dus stress hadden we niet,
maar toen werd deze Piet ineens verliefd…
Tot over zijn oren, maar onbeantwoorde liefde doet pijn,
eerst begon hij te huilen, dat was al niet fijn.

Toen kroop hij zijn bed in, hij bleef ook maar snikken,
hij bleef maar door wenen, dat was echt even schrikken.
Dus onze “vergeten-we-niet-iets”-piet,
was helemaal gek van verdriet.

Hij was dus niet meer in staat om ook maar iets te onthouden,
maar dat was nou net iets waar wij op vertrouwden.
Geen stemmetje die siste in ons oor,
die pakjes die daar staan moeten ook mee hoor.

Dus lieve kinderen help ons, we zitten in nood,
er zitten geen pakjes op onze stoomboot!
Kunnen jullie deze zakken met glitter versieren,
zodat we toch nog een fijne Sinterklaas kunnen vieren?

Je mag het tekenen met stift,
scheuren uit een tijdschrift,
naaien, verven, krassen of kleuren,
het maakt niet uit, we zullen er niet om zeuren.

Stuur dit alles naar Mare gastouderbureau,
en ontvang dan van ons een prachtig cadeau!

Liefs van Sinterklaas

PS: Over de “vergeten-we-niet-iets”-piet hoef je je geen zorgen te maken,
jullie van cadeautjes voorzien behoort nou net niet tot zijn taken!

Wijzigingen in minimumloon per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Een gastouder bij de ouders thuis (onder de Regeling dienstverlening aan huis) heeft recht op minimaal het wettelijke minimumloon. Het kan daarom zijn dat de gastouder recht heeft op een loonsverhoging.
Op een gastouder die thuis opvangt (dus geen Regeling dienstverlening aan huis) zijn de regels met betrekking tot het minimumloon niet van toepassing.

Nieuwe brutobedragen
De nieuwe brutobedragen per uur zijn:

Leeftijd

Minimumloon

Vakantietoeslag

Minimumloon incl. vakantietoeslag

22 en ouder

€ 10,36

€ 0,83

€ 11,19

21

€ 8,81

€ 0,70

€ 9,51

20

€ 7,26

€ 0,58

€ 7,84

19

€ 5,70

€ 0,46

€ 6,16

18

€ 4,93

€ 0,39

€ 5,32

Urenloon oomhoog? Wijzig het opvangcontract!
Wijzigt het uurtarief van de gastouder per 1 januari, dan kan de gastouder dit in overleg met de vraagouder vastleggen in het opvangcontract. Dit doe je door een addendum aan het contract toe te voegen. Je kunt daarvoor dit Addendum verhoging uurtarief 01-2019 gebruiken.

Let op vraagouder: vergeet niet het nieuwe uurtarief aan de Belastingdienst door te geven middels een wijziging van de toeslagaanvraag!

Let op gastouder: vergeet niet het tarief te wijzigen in de tijdsregistratie, alvorens je de uren met het nieuwe tarief gaat invullen!

Meer weten, klik dan HIER voor de site van de Rijksoverheid.

Nieuwsbrief Mare herfst 2018

De nieuwsbrieven herfst 2018 van Mare voor ouders en gastouders zijn verstuurd, met nieuws over de volgende onderwerpen: belangrijk nieuws m.b.t. verlopen EHBO-documenten, wijziging meldcode, terugblik Dag van de Gastouder, PRK, gebruik van stints en campingbedjes, nieuw systeem per begin 2019, AVG, oudercommissie en opzeggingen.

2018 nieuwsbrief herfst

Workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind 2018’

Mare gastouderbureau organiseert ieder jaar per regio een gratis training voor haar gastouders. Vanwege de enorm positieve reacties op de workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind’ die vorig jaar door JB Expertise aan gastouders van Mare werd gegeven, biedt Mare dit jaar de workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind 2018’ aan. Deze wordt elf keer gegeven op verschillende locaties door het hele land.

Hoewel deze workshop gezien kan worden als een vervolg op die van vorig jaar, is het een opzichzelfstaande training; gastouders die vorig jaar niet hebben deelgenomen kunnen dus ook meedoen

De workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind’ gaat over de manier waarop gastouders positief en ondersteunend met kinderen omgaan. Het belangrijkste instrument van een professional in de kinderopvang is zijn/haar eigen omgangsvaardigheid, ook wel interactievaardigheden genoemd. Een gastouders geeft uitleg aan kinderen, troost ze als ze verdrietig zijn, stelt ze op hun gemak en maakt grapjes. Hij/zij organiseert activiteiten om de ontwikkeling van de gastkinderen te stimuleren en zorgt ervoor dat ze activiteiten kunnen kiezen die bij hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau passen. Deze interactie kan niet zonder taal. In deze workshop gaat het dus niet alleen over hoe de professional omgaat met kinderen, maar ook over hoe hierbij taal wordt gebruikt.

In deze workshop leert de deelnemer:

  • Wat de zes interactievaardigheden (emotioneel ondersteunen, respect voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, informatie en uitleg geven, ontwikkeling stimuleren en begeleiden van interacties tussen kinderen) inhouden. De interactievaardigheden ‘structureren en grenzen stellen’, ‘ontwikkeling stimuleren’ en ‘begeleiden van interacties tussen kinderen’ zullen extra worden uitgelicht.
  • Kinderen te observeren en te kijken naar wat ze bezighoudt, wat het mogelijk maakt actief een spelelement toe te voegen om ze nog meer te laten leren tijdens hun spel;
  • Taal actief inzetten als vorm van ontwikkelingsstimulering;
  • Een taalrijke omgeving creëren voor kinderen, zodat zij verschillende leerervaringen opdoen.

 

Gastouders van Mare hebben een uitnodiging ontvangen per mail.

Symposium ‘Samen werken aan groei’

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van een kind, hoe doen gastouders dit en hoe besteed je hier als ouder binnen je gezin aandacht aan? Op deze en andere vragen krijgen ouders antwoord tijdens het symposium ‘Samen werken aan groei’.

Het symposium, georganiseerd door het bestuur en de oudercommissie van Mare gastouderbureau, vindt plaats op zaterdag 9 september 2017 van 12.00 tot 15.00 uur in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen. Het thema is ontwikkelingsstimulering thuis en in de opvang.

De deelnemende ouders kunnen luisteren naar gastouder Daphne de Swart, die komt spreken over de rol van de gastouder. Verder kunnen zij meedoen aan de workshops ‘Samenwerken in de opvoeding met een open dialoog tussen ouder en gastouder’, gegeven door Ans Vermeulen, en  ‘Taalgedrag bij kinderen uitlokken, hoe doe je dat?’, gegeven door Joyce Blauwhoff. Tussendoor is er gelegenheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen tijdens het nuttigen van een smakelijke lunch.

Het symposium wordt afgesloten met een borrel.

Vraagouders van Mare hebben een uitnodiging ontvangen per mail.

Workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind’

Mare gastouderbureau organiseert ieder jaar per regio een gratis training voor haar gastouders. Dit jaar biedt Mare een enorm interessante workshop aan, namelijk ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind’ van JB Expertise. Deze workshop wordt twaalf keer gegeven op verschillende locaties door het hele land.

De workshop ‘Taalrijke interactie tussen gastouder en kind’ gaat over de manier waarop gastouders positief en ondersteunend met kinderen omgaan. Het belangrijkste instrument van een professional in de kinderopvang is zijn/haar eigen omgangsvaardigheid, ook wel interactievaardigheden genoemd. Een gastouders geeft uitleg aan kinderen, troost ze als ze verdrietig zijn, stelt ze op hun gemak en maakt grapjes. Hij/zij organiseert activiteiten om de ontwikkeling van de gastkinderen te stimuleren en zorgt ervoor dat ze activiteiten kunnen kiezen die bij hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau passen. Deze interactie kan niet zonder taal. In deze workshop gaat het dus niet alleen over hoe de professional omgaat met kinderen, maar ook over hoe hierbij taal wordt gebruikt.

In deze workshop leert de deelnemer:

-Wat de zes interactievaardigheden inhouden, waarbij informatie en uitleg geven en ontwikkeling stimuleren extra worden besproken;
-Kinderen te observeren en te kijken naar wat ze bezighoudt, zodat hij/zij actief een spelelement kan toevoegen om de kinderen nog meer te laten leren tijdens het spel;
-Taal actief in te zetten als vorm van ontwikkelingsstimulering;
-Een taalrijke omgeving te creëren voor kinderen, zodat zij verschillende leerervaringen opdoen.

Gastouders van Mare hebben een uitnodiging ontvangen per mail.